“Την προδοσία πολλοί αγάπησαν τον προδότη ουδείς”

2018-06-17

Η κυβέρνηση έχοντας ευήκοα προς τους ξένους ώτα και τυρβάζοντας περί ανέμων και υδάτων στις σοβαρές ενστάσεις και τα τεκμηριωμένα επιχειρήματα των σχετικών με το θέμα Ελλήνων επιστημόνων και παρά την αντίθετη γνώμη του συνόλου σχεδόν του ελληνικού λαού, προχώρησε στη σύναψη της σχετικής με το ονοματολογικό συμφωνίας, με την κυβέρνηση των Σκοπίων.

Οι αρνητικές συνέπειες που θα έχει η συμφωνία αυτή για την Ελλάδα, οι οποίες θα γίνουν σε όλους αντιληπτές και από όλους κατανοητές και που θα είναι εμφανείς στο αμέσως προσεχές διάστημα και σταδιακά θα εξελίσσονται στη διάρκεια του χρόνου θα είναι αυτές που θα κρίνουν το μέλλον και την τύχη της κυβέρνησης και των μελών της.

Για το "ΜΕΤΩΠΟ ΣΩΤΗΡΙΑΣ"

Ηλίας Ευαγγελόπουλος 

© 2018 ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ (ΤΗΙΝΚ ΤΑΝΚ) | Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα.
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!