Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία.

2018-12-25

Χρόνια πολλά και ευλογημένη χρονιά σε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες απανταχού της γης.

Όλος ο κόσμος αλλά και η πατρίδα μας ειδικότερα, βρίσκονται στην κόψη του ξυραφιού. Λίγοι όμως έχουν την πνευματική διάκριση να το αντιληφθούν.

Τώρα που τα φίδια έχουν ζώσει την πατρίδα μας και οι φίλοι - λύκοι έχουν προστρέξει να μας βοηθήσουν, ας πλησιάσουμε όπως τα ζώα της φάτνης το Πανάγιο Βρέφος της Βηθλεέμ.

Ο Θεός ήρθε στη γη και μας καλεί, όπως τους τρεις μάγους να τον προσκυνήσουμε. Ας μην τον αρνηθούμε. Όπως η κλώσσα προστατεύει κάτω από τις φτερούγες τα κλωσσόπουλα της έτσι και Εκείνος θέλει να μας προστατέψει από όλα τα κακά που οι ισχυροί του κόσμου φέρνουν στην γη και είναι ο μόνος που έχει την δυνατότητα να το κάνει.

Όπως σημειώνει ο Άγιος Αυγουστίνος:

«...Ο εσπαργανωμένος Χριστός της Βηθλεέμ έφερε τη ειρήνην του αγγελκού ύμνου μέσα εις την ψυχήν του πεπτωκότος ανθρώπου και τον συνεφιλίωσε με τον Δημιουργόν του Θεόν. Εναπόκειται πλέον εις τον άνθρωπον, ν΄ ατενίζη με τα όμματα της ψυχής του, πάντα προς την φάτνην του πτωχού και γλυκυτάτου Ιησού ίνα γέμη η ζωή του από εσωτερική ισορροπίαν και γαλήνην δια να αναγενννάται πνευματικώς μέχρι της συντέλειας των αιώνων.»

Ο γεννηθείς Χριστός να ευλογήσει την πατρίδα μας.

Η οργανωτική επιτροπή του "ΜΕΤΩΠΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑΣ" 

© 2018 ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ (ΤΗΙΝΚ ΤΑΝΚ) | Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα.
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!